Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1078

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1078 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, gemeenten en provincies die niet voldoen aan de financiële verplichtingen om aan de wettelijk geborgde zorgplicht voor (nood)hulpbehoevende wilde en/of verwilderde dieren te voldoen, te korten op het Gemeentefonds en/of Provinciefonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg