Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1077

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1077 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle noodlijdende dierenopvangcentra in kaart te brengen en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betrokken provinciebestuurders een plan van aanpak op te stellen en met structurele oplossingen te komen om het welzijn van noodhulpbehoevende dieren te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg