Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1076

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1076 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verantwoord houderschap van een hoogrisicohond oftewel «vechthond» een grote mate van kennis en vaardigheden vergt van de eigenaar;

constaterende dat diverse EU-lidstaten aanvullende eisen stellen aan houders van hoogrisicohonden, zoals een bewijs van goed gedrag of een houdvergunning;

verzoekt de regering, om de vereisten voor eigenaren van hoogrisicohonden in andere EU-lidstaten te vergelijken met de Nederlandse regelgeving en daarbij te onderzoeken of het juridisch haalbaar is om cursussen of een verklaring omtrent gedrag (vog) verplicht te stellen voor eigenaren van hoogrisicohonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar