Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1066

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1066 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 3 juli 2019 (Kamerstuk 28 286, nr. 1064) heb ik uw Kamer toegezegd de wetenschappelijke literatuur toe te sturen dat mede ten grondslag heeft gelegen aan mijn voorgenomen besluit het gebruik van de stroomband te verbieden. Conform deze toezegging ontvangt uw Kamer hierbij de wetenschappelijke artikelen1. Daarnaast heb ik aanvullende (niet wetenschappelijke) informatie over het gebruik bijgesloten2.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl