Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928286 nr. 1037

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1037 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1033

Voorgesteld 29 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

het plan van aanpak biggensterfte uit 2009 niet heeft gewerkt en in plaats van een afname van de biggensterfte sprake is van een stijging;

de biggensterfte thans 5,3 miljoen biggen per jaar betreft;

overwegende dat:

het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en verantwoord ondernemen wenselijk is de biggensterfte terug te dringen naar een percentage van maximaal 10% of minder;

verzoekt de regering:

te onderzoeken of een regeling, waarbij de biggensterfte wordt gemeten over een periode van meerdere jaren per bedrijfslocatie, waarbij aanvullende actie wordt genomen bij een bovengemiddeld hoge sterfte (bijvoorbeeld boven de 10%), het terugdringen van de biggensterfte kan bevorderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar