Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328259 nr. 11

28 259
Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)

nr. 11
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2002

In de nota naar aanleiding van het nader verslag met betrekking tot het bovengenoemde voorstel van wet is toegezegd dat nog enkele berekeningen inzake de compensatieregeling voor grensarbeiders zouden worden nagezonden. Deze berekeningen treft u als bijlage aan.

De Staatssecretaris van Financiën,

S. R. A. van Eijck

BIJLAGE REKENVOORBEELDEN VAN DE ALGEMENE EN TIJDELIJKE COMPENSATIEREGELING

1. Bruto loon € 20 000, geen bijtellingen of aftrekposten

2. Bruto loon € 20 000, € 5000 privé-gebruik auto, € 4 500 negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning

3. Brutoloon € 20 000, € 5 000 alimentatie

4. Bruto loon € 30 000, geen bijtellingen of aftrekposten

5. Bruto loon € 30 000, € 5000 privé-gebruik auto, € 4 500 negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning

6. Brutoloon € 30 000, € 5 000 alimentatie

7. Bruto loon € 40 000, geen bijtellingen of aftrekposten

8. Bruto loon € 40 000, € 5000 privé-gebruik auto, € 4 500 negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning

9. Brutoloon € 40 000, € 5 000 alimentatie

De berekeningen1 zijn gebaseerd op de tarieven van 2002. Er is geen rekening gehouden met aftrekposten in België.


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.