Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228223 nr. 8

28 223
Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID HILLEN

Ontvangen 8 april 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

De echtgenote van de Koning draagt de titel van Koningin.

Toelichting

Tot de herziening van 1972 duidde de Grondwet de echtgenote van de Koning aan als Koningin. In de negentiende eeuw werden de echtgenotes van onze Koningen dan ook Koningin genoemd. Een bepaling inzake de titel van de echtgenote van de Koning past uitstekend in de voorgestelde regeling van de aan het lidmaatschap van het koninklijk huis verbonden titels. Het is niet verstandig met een regeling te wachten tot het moment dat het koningschap overgaat op een koning.

Hillen