Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228217 nr. 4

28 217
Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 20 februari 2002

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel 4 komt het derde lid als volgt te luiden:

3. In de registratie kunnen verwijzingen worden opgenomen over:

a. de bronnen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, d en e, en het tweede lid, teneinde verdere gegevens voor het doel van de registratie te kunnen opvragen en

b. de vaste gebruikers, opdat Onze Minister gegevens kan verstrekken ter gelegenheid van een wijziging in de registratie.