Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328197 nr. 7

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 7
NOTA VAN VERBETERING

10 december 2002

De bijlage bij de Memorie van toelichting (nr. 3) dient vervangen te worden door de hierna afgedrukte bijlage.

GECORRIGEERDE BIJLAGE

bij de memorie van toelichting behorende bij het voorstel van wet tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en de Wet economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassing richtlijn inzake elektronische handel)

Transponeringstabel richtlijn – aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel

RichtlijnWijze van omzetting
Artikel 1Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling
Artikel 2, aDefinitiebepaling in artikel 3:15e lid 3 BW
Artikel 2, bOmzetting niet nodig; niet alle definities behoeven omzetting
Artikel 2, cOmzetting niet nodig; niet alle definities behoeven omzetting
Artikel 2, dOmschrijving in artikel 3:15d lid 1 BW
Artikel 2, eOmzetting niet nodig; niet alle definities behoeven omzetting
Artikel 2, fDefinitiebepaling in artikel 3:15e lid 3 BW
Artikel 2, gOmzetting niet nodig; niet alle definities behoeven omzetting
Artikel 2, hOmzetting niet nodig; niet alle definities behoeven omzetting
Artikel 3, lid 1Omzetting in artikel V lid 1
Artikel 3, lid 2Omzetting in artikel V lid 2
Artikel 3, lid 3Omzetting in artikel V lid 3
Artikel 3, lid 4Omzetting in artikel V lid 4
Artikel 3, lid 5Omzetting in artikel V lid 5
Artikel 3, lid 6Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling
Artikel 4Omzetting niet nodig; zorgplicht van Nederland in deze behoeft niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 5Omzetting in artikel 3:15d leden 1 en 2 BW
Artikel 6 + 7Omzetting in artikel 3:15e leden 1 en 2 BW
Artikel 8Omzetting niet nodig; zorgplicht van Nederland in deze behoeft niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 9, lid 1Omzetting in artikel 6:227a lid 1 BW
Artikel 9, lid 2Omzetting in artikel 6:227a leden 2 en 3 BW
Artikel 9, lid 3Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling
Artikel 10Omzetting in artikel 6:227b BW
Artikel 11Omzetting in artikel 6:227c BW
Artikel 12, 13 + 14Omzetting in de artikelen 6:196c BW en 54a Sr
Artikel 15, lid 1Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling; zorgplicht van Nederland in deze behoeft niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 15, lid 2Omzetting eerste deel niet aangewezen; Omzetting tweede deel niet in dit wetsvoorstel, maar mogelijkheid is voorzien in wetsvoorstel Vorderen gegevens telecommunicatie (Kamerstukken II 2000–2001, 28 059)
Artikel 16Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling; zorgplicht van Nederland in deze behoeft niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 17Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling; zorgplicht van Nederland in deze behoeft niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 18Omzetting niet nodig; kort gedingprocedure voorziet hierin, voor het overige behoeft de zorgplicht van Nederland in deze niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 19, lid 1Omzetting in artikel 3:15f lid 3 BW
Artikel 19, lid 2Omzetting in artikel 3:15f lid 2 BW
Artikel 19, lid 4Omzetting in artikel 3:15f lid 1 BW
Artikel 19, lid 5Omzetting niet nodig in verband met aard bepaling; zorgplicht van Nederland in deze behoeft niet in wetgeving te worden opgenomen
Artikel 20Omzetting door middel van sancties verwerkt in bovengenoemde artikelen, alsmede in aanvulling daarop in artikel 1, onder 4, van de Wet op de Economische Delicten
Artikel 21 t/m 24Omzetting niet nodig in verband met aard bepalingen