Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428197 nr. 19

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN JAN DE VRIES EN SZABÓ

Voorgesteld 4 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de richtlijn elektronische handel (PbEG L 178) lidstaten oproept te bevorderen dat door zelfregulering onwettige informatie wordt bestreden;

constaterende, dat internet service providers in beperkte mate kinderporno en discriminatie melden bij de Meldpunten Kinderporno en Discriminatie;

overwegende, dat deze meldpunten een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van kinderporno en discriminatie op internet, maar dat de continuïteit van de meldpunten onder druk staat;

verzoekt de regering te bevorderen dat alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van de Meldpunten Kinderporno en Discriminatie en internet service providers voortaan actief kinderporno en discriminatie melden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan de Vries

Szabó