Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428197 nr. 18

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 18
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VAN DER LAAN

Voorgesteld 4 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat consumenten en bedrijven zeer veel last hebben van ongevraagd toegezonden e-mail (Spam) of andere berichten met een veelal commerciële boodschap;

constaterende, dat zowel de Aanpassingswet elektronische handel als de gewijzigde Telecommunicatiewet (28 851) regels stellen ten aanzien van dergelijke berichten;

constaterende, dat de handhaving van deze regels zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk zal plaatsvinden;

overwegende, dat het niet gewenst is dat de OPTA en/of het justitieel apparaat overbelast raken wegens de verwerking van grote aantallen niet vervolgbare meldingen betreffende dergelijke berichten;

verzoekt de regering zorg te dragen voor de oprichting van een «Meldpunt Spam» waar meldingen van ongevraagd toegezonden berichten verzameld zullen worden, onderzocht zullen worden op mogelijke vervolging en waar vervolgbare meldingen zullen worden overgedragen aan de OPTA of Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van der Laan