Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200828165 nr. 78

28 165
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

nr. 78
MOTIE VAN HET LID WEEKERS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 16 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat geen helderheid bestaat over deelnemingen van staatsdeelnemingen omdat het overzicht uit 2004 is achterhaald;

constaterende, dat niet duidelijk is welk publiek belang met deze activiteiten wordt gediend;

verzoekt de regering voor het eind van het jaar in een overzicht volledige transparantie te geven van alle concernrelaties met daarin een beoordeling in hoeverre en welke publieke belangen daarmee worden gediend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers