Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202128165 nr. 336

28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 336 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2021

In mijn brief van 9 september 2020 (Kamerstuk 28 165, nr. 332) heb ik u geïnformeerd dat de Volksbank naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de bank een onafhankelijk en extern onderzoek laat verrichten naar de bestuursdynamiek1. In mijn brief van 9 november 2020 heb ik u geïnformeerd dat de uitkomst van dit onderzoek naar verwachting eind december bekend zou worden. In deze brief informeer ik u, mede met het oog op het AO Staatsdeelnemingen dat op 3 februari gepland staat, dat dit onderzoek nog niet beschikbaar is.

Een oud-bestuurder van de Volksbank heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen de Volksbank, NLFI en de door de Volksbank aangestelde externe onderzoekers2. De onderzoekers hebben aan de Volksbank aangegeven de uitspraak van de rechter te willen afwachten voordat zij het rapport afronden. Het kort geding is gepland op 2 februari 2021. Naar verwachting zal de voorzieningenrechter binnen twee weken na de zitting uitspraak doen. Van de Volksbank heb ik begrepen dat de bank voornemens is na afronding van het rapport een bericht op de website van de bank te plaatsen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

In de onderzoeksopdracht staan als te onderzoeken onderwerpen het functioneren van de directie van de Volksbank, de interactie tussen de (leden van de) directie en de raad van commissarissen van de Volksbank en al hetgeen de onderzoekers in dit verband relevant achten voor een gedegen onderzoek. Het onderzoek betreft de periode januari tot en met augustus 2020. (Bron: https://www.devolksbank.nl/nieuws/onafhankelijk-onderzoek-naar-dynamiek-directie-de-volksbank-is-gestart)

X Noot
2

prof. Mr. G.C. Boot en Dr. P.W.M. Nobelen