28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 304 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2019

Hierbij zend ik u het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 20181.

In het jaarverslag wordt weergegeven hoe het Ministerie van Financiën in 2018 invulling heeft gegeven aan het aandeelhouderschap in de staatsdeelnemingen. Daarnaast geeft het jaarverslag op uniforme wijze inzicht in de (financiële) gegevens die de staatsdeelnemingen zelf in hun jaarverslag hebben gepubliceerd.

In het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 zijn ook gegevens opgenomen over de deelnemingen waarbij een ander departement de aandeelhoudersrol vervult. Deze informatie bied ik u aan namens mijn collega-bewindslieden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven