Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928165 nr. 295

28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 295 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de heer Wouter Bos tot de statutaire oprichting van Invest-NL een tijdelijke ambtelijke aanstelling zal krijgen met een duur van maximaal tweeënhalf jaar;

constaterende dat hem voor die periode een vergoeding is beloofd die ruim boven zowel het bezoldigingsmaximum volgens de Wet normering topinkomens als het maximumsalaris volgens het Algemeen Rijksambtenarenreglement ligt;

verzoekt de regering, de bezoldiging van de heer Wouter Bos gedurende zijn ambtelijke aanstelling te verlagen tot onder het niveau van een ministerssalaris,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya