Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928165 nr. 293

28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 293 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sociale ondernemingen veelal doelstellingen op onder meer het terrein van inclusiviteit en duurzaamheid nastreven en daarmee publieke belangen dienen;

overwegende dat uit het verkennend advies van de SER over sociale ondernemingen blijkt dat de toegang tot financiering voor sociale ondernemingen een knelpunt is;

verzoekt de regering, te bevorderen dat Invest-NL gaat bijdragen aan betere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag