28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 243 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat er geen deel van het aandelenpakket van en de zeggenschap over Transavia Nederland in Franse handen valt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven