Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528165 nr. 225

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de buitenlandse railactiviteiten van NS groter zijn dan de binnenlandse railactiviteiten;

overwegende dat de buitenlandse activiteiten risico's met zich mee zouden kunnen brengen op het gebied van financiën en bedrijfsvoering die ook kunnen neerslaan op de binnenlandse activiteiten en daarmee de stabiliteit van het Nederlandse hoofdrailnet;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de kansen en bedreigingen zijn van de buitenlandse deelnemingen en activiteiten van NS als het gaat om de risico's voor de Nederlandse Staat en het Nederlandse hoofdrailnet, en de Kamer hierover uiterlijk eind 2015 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt