Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528165 nr. 223

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 223 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat rondom de NS de afgelopen tijd meerdere ernstige onregelmatigheden hebben plaatsgevonden;

overwegende dat er momenteel gewerkt wordt aan aanpassing van de statuten van de NS en de mogelijke verkoop van onderdelen (zoals Qbuzz);

overwegende dat de parlementaire enquêtecommissie Fyra haar conclusies en aanbevelingen nog moet presenteren;

verzoekt de regering om, geen onomkeerbare stappen te nemen rondom de NS totdat de uitkomsten van de Fyra-enquête door de Tweede Kamer behandeld zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir