Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528165 nr. 180

28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2014

Hierbij zend ik uw Kamer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 20131.

In het jaarverslag wordt weergegeven hoe het Ministerie van Financiën in 2013 invulling heeft gegeven aan het aandeelhouderschap in de staatsdeelnemingen. Tevens wordt op uniforme wijze een overzicht gegeven van (financiële) gegevens die de staatsdeelnemingen zelf hebben gepubliceerd in hun jaarverslag.

Met het voorliggende Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013 is gekozen voor een nieuwe, frissere vormgeving. Het jaarverslag 2013 is daarbij in hoofdzaak een digitaal document, met bijbehorende leesvriendelijke functionaliteiten. Het document is vanzelfsprekend nog steeds printbaar voor de papierliefhebbers.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl