Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 156

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2013

De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht om u te informeren over de kapitaalbehoefte van de staatsdeelneming TenneT Holding, waarover recent in de media is bericht.

TenneT heeft de wettelijke taak om te investeren in de kwaliteit en capaciteit van het landelijk elektriciteitsnetwerk om de leveringszekerheid in Nederland te kunnen garanderen. De komende tien jaar zal TenneT o.m. uitbreidingsinvesteringen moeten doen voor onder andere de zogenaamde Randstad 380-verbinding en de Noordwest 380. Dergelijke projecten worden van nationaal belang geacht en de nut en noodzaak hiervan is door mijn ambtsgenoten van EZ en I&M bepaald. Om aan haar wettelijke verplichting te kunnen voldoen zal TenneT de komende tien jaar voor circa EUR 5 miljard in het landelijke hoogspanningsnetwerk moeten investeren. Het gaat hier om investeringen, waarover TenneT een gereguleerd rendement mag realiseren.

Om deze investeringen te kunnen financieren trekt TenneT vreemd vermogen aan. Daarnaast heeft TenneT ook eigen vermogen nodig om de investeringsagenda te kunnen financieren, omdat een onderneming een gezonde vermogenspositie dient te behouden. De Nederlandse Staat is momenteel de enige aandeelhouder van TenneT Holding. Om die reden is de staat de enige partij die momenteel kan voorzien in de behoefte aan eigen vermogen om TenneTs investeringsagenda in Nederland te kunnen financieren. De geschatte kapitaalbehoefte (eigen vermogen) voor de huidige investeringsagenda ligt tussen de EUR 500 miljoen en EUR 1 miljard, afhankelijk van verschillen in technische-, financiële- en milieufactoren.

Ik ben met TenneT in continue dialoog over de kapitaalbehoefte en ik heb TenneT verzocht om verschillende opties te verkennen om de financieringsbehoefte op te lossen. Eén van de opties is het toestaan van minderheidsaandeelhouders, waarmee TenneT additioneel eigen vermogen kan ophalen. Zoals ik uw Kamer vorige week tijdens het algemeen overleg over staatsdeelnemingen al meldde, zal het kabinet voor de zomer een besluit nemen over de wijze waarop in TenneTs kapitaalbehoefte kan worden voorzien opdat de noodzakelijke investeringen in het Nederlands elektriciteitsnetwerk tijdig kunnen worden gedaan.

Gegeven mijn verplichtingen volgend uit de Comptabiliteitswet zal ik de Kamer informeren indien er sprake is van een voornemen van mij als aandeelhouder dat de rijksbegroting en daarmee de belastingbetaler raakt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem