Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 145

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2013

Op 22 november 2012 heb ik u het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 doen toekomen. Na publicatie ben ik door een aantal deelnemingen erop gewezen dat bepaalde feitelijke informatie uit de eerder door de deelnemingen gepubliceerde jaarverslagen niet goed is overgenomen in het Jaarverslag Deelnemingen.

Ik hecht eraan dat u over een volledig correctie versie kunt beschikken en doe u daarom een nieuw exemplaar toekomen.1

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer