Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128165 nr. 125

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 21 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Financiën zich beraadt op een exitstrategie voor ABN AMRO Group NV en voor ASR Verzekeringen NV;

overwegende, dat de Nederlandse belastingbetaler bijna 30 mld. heeft betaald voor de reddingsoperatie waarbij de Staat deze deelnemingen kocht;

overwegende, dat er dus sprake is van een substantieel belang voor het Nederlandse volk;

constaterende, dat zulks rechtvaardigt dat het parlement nauw betrokken wordt en blijft bij eventuele acties van de regering om het belang in deze deelnemingen daadwerkelijk af te stoten;

verzoekt de regering geen onomkeerbare stappen te zetten alvorens het parlement te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet