Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128165 nr. 121

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN IRRGANG

Voorgesteld 16 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat variabele beloningen voor bestuurders bij staatsdeelnemingen doorgaans worden toegekend op basis van algemene doelstellingen zoals klanttevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening;

overwegende, dat deze doelstellingen behoren tot de normale bedrijfsvoering, waarvoor bestuurders reeds ruimhartig worden beloond in hun vaste salaris;

overwegende, dat een hoog percentage variabele beloning exclusief voor bestuurders afbreuk doet aan de gedachte dat goede bedrijfsprestaties eerst en vooral het resultaat zijn van de inspanning van alle medewerkers;

verzoekt de regering variabele beloningen alleen nog toe te kennen bij uitzonderlijk goede prestaties van de betrokken bestuurders;

verzoekt de regering voorts te bewerkstelligen dat het aandeel variabele beloningen in de totale beloning van bestuurders bij bedrijven waarin de Staat meerderheidsaandeelhouder is, substantieel wordt teruggebracht, met als richtsnoer 10% van de totale maximale beloning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Irrgang