28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2014

De Gezondheidsraad is op 14 september 2010 gevraagd advies uit te brengen over de toekomstbestendigheid van de huidige randvoorwaarden voor de postmortale weefselketen. Deze randvoorwaarden zijn in 2009 opgesteld als onderdeel van het stappenplan voor de weefselketen van de Nederlandse Transplantatiestichting. De adviesaanvraag is beperkt tot de postmortale weefselketen, dat wil zeggen tot lichaamsmateriaal dat is verkregen na overlijden. Bijgaand treft u het Gezondheidsraad advies aan1.

Het is een uitgebreid advies en ik zal het zorgvuldig bestuderen. Vanwege de complexiteit van het onderwerp, verwacht ik niet dat de kabinetsreactie op dit advies binnen drie maanden gereed is. Ik zal uw Kamer daarom pas na de zomer deze kabinetsreactie toezenden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven