Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200928140 nr. 55

28 140
Evaluatie orgaandonatie

nr. 55
MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat mensen die bij leven een orgaan doneren daar geen financieel nadeel van mogen ondervinden;

constaterende, dat voor zelfstandigen hier onvoldoende voorzieningen voor zijn;

verzoekt de regering met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat ook zelfstandigen geen financieel nadeel ondervinden van donatie bij leven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven