Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028140 nr. 107

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2019

Op 25 september jl. heb ik de «Richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie. Instructies voor de praktijk» ontvangen van de stuur- en werkgroep «Aanpassen Richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie». Deze is opgenomen als bijlage van deze brief1. Hiermee kom ik mijn toezeggingen na om u te informeren over de richtlijn en het advies van de Gezondheidsraad over het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie.

Dit advies is opgenomen in de richtlijn. De Gezondheidsraad adviseert om de dood vast te stellen door het plaatsen van een catheter in de slagader, waarmee de bloeddruk van de patiënt (en het verdwijnen ervan) zo nauwkeurig mogelijk gemeten kan worden. De voorwaarde is dat de patiënt goed wordt geïnformeerd over de methode en hier bovendien toestemming voor geeft. Wel biedt de richtlijn ruimte om af te wijken van de door de Gezondheidsraad aanbevolen methode, mocht de patiënt of naasten dit niet willen, of als het plaatsen van een catheter medisch gezien niet mogelijk is.

De richtlijn bevat ook informatie voor patiënten over orgaandonatie na euthanasie. De werkgroep zal op korte termijn deze informatie beschikbaar stellen voor patiënten en artsen in de vorm van een folder. Ook zal de informatie beschikbaar komen op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting, thuisarts.nl, en de websites van patiëntenverenigingen voor ALS, MS, en Spierziekten Nederland.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl