Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928140 nr. 104

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN AGEMA

Voorgesteld 17 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Actief Donorregistratiesysteem (ADR) een wezenlijke verandering teweegbrengt voor mensen die geen keuze hebben vastgelegd;

overwegende dat specifieke groepen, zoals laaggeletterden en licht verstandelijk beperkten, moeilijker te informeren zijn over de aankomende wetswijziging;

van mening dat het huidige communicatieplan donorwet nog weinig geruststelling biedt ten aanzien van het bereiken en goed informeren van deze mensen;

verzoekt de regering, bij de uitwerking en uitvoering van het communicatieplan hoge prioriteit te geven aan het informeren van moeilijk bereikbare groepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Agema