Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928140 nr. 102

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat «(Niet) kiezen is ook een keuze», de voorlopige kernboodschap is in het communicatieplan voor het Actief Donor Registratiesysteem;

van mening dat deze kernboodschap onvoldoende duidelijkheid geeft over de

consequentie van het niet maken van een keuze inzake het ADR;

verzoekt de regering, in het communicatieplan voor het ADR een kernboodschap te formuleren die volledig en neutraal is en duidelijk maakt dat niet kiezen of geen keuze maken ertoe leidt dat iemand met «geen bezwaar» geregistreerd zal worden in het donorregister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Ellemeet

Tellegen