Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828140 nr. 101

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2018

Graag breng ik uw Kamer ter kennis, het rapport «Study on the uptake and impact of the EU Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009 – 2015) in the EU Member States»1. Dit rapport is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) in opdracht van de Europese Commissie.

Nederland is als één van de deelnemende lidstaten in dit rapport opgenomen. Geconcludeerd is dat in Nederland zowel postmortale orgaandonatie als orgaandonatie bij leven is toegenomen sinds 2008. Graag voeg ik hieraan toe dat dit ook geldt voor het aantal transplantaties.

Volledigheidshalve merk ik op dat in het overzicht van de proportie van postmortale orgaandonatie PMP (per million population)2 de aantallen voor Nederland gebaseerd zijn op een andere leeftijdsindeling3 dan die het NIVEL gehanteerd heeft.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Figure 2.6 op pagina 40 van het rapport

X Noot
3

Jaarverslag 2015, tabel 4.9, Nederlandse Transplantatie Stichting