Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028101 nr. 16

28 101 Doeltreffendheid en effecten van de Kaderwet adviescolleges

Nr. 16 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 23 september 2019 door ons vastgestelde rapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering1. Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. W.J. (Willemijn) van Helden, plv. secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl