Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728089 nr. 40

28 089 Gezondheid en milieu

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld 17 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat provincies als bevoegd gezag niet over de mogelijkheid beschikken om bedrijven te verplichten om vergunningen te vernieuwen op het moment dat er betere technische mogelijkheden beschikbaar zijn ter bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu;

van mening dat meerdere milieucrisissen aantonen dat de provincies extra instrumenten nodig hebben om een veilige leefomgeving te borgen;

verzoekt de regering, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, conform het daarbij aangenomen amendement-Smaling (33 962, nr. 114), afdwingbare revisievergunningen per direct mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin