Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028089 nr. 170

28 089 Gezondheid en milieu

Nr. 170 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN LAÇIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 167

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat om milieu, leefomgeving en gezondheid van burgers te beschermen, bedrijven verplicht zijn de beste beschikbare technieken toe te passen om zo onnodige vervuiling te voorkomen;

overwegende dat op het moment van herziening van een vergunning ook getoetst wordt of er een BBT toegepast moet worden;

overwegende dat er een groot maatschappelijk belang is om technologische ontwikkelingen zo snel mogelijk toe te passen om uitstoot van schadelijke stoffen in het leefmilieu terug te dringen;

verzoekt de regering, om in gesprek met bevoegde gezagen aan te dringen op tijdige herziening van vergunningen en handhaving op de inzet van de beste beschikbare technieken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin