Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028089 nr. 169

28 089 Gezondheid en milieu

Nr. 169 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN KRÖGER

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat GenX op de lijst ZZS is geplaatst;

constaterende dat voor stoffen op deze lijst een minimalisatieplicht geldt;

constaterende dat er lozingen van GenX plaatsvinden zonder vergunning;

overwegende dat zeer zorgwekkende stoffen niet thuishoren in ons milieu en ons lichaam;

constaterende dat verschillende overheden gaan over vergunningverlening en handhaving;

verzoekt de regering, om aan lokale overheden duidelijk te maken dat het vergunnen van GenX-lozingen ongewenst is en in contrast staat met het landelijke beleid en dat de inzet bij illegale lozingen moet zijn dat deze lozingen worden beëindigd en niet worden beloond met een vergunning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Kröger