Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028089 nr. 168

28 089 Gezondheid en milieu

Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN KRÖGER

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat omgevingsdiensten niet altijd dezelfde bevoegdheden en taken hebben;

constaterende dat dit leidt tot verschillende manieren van inspecties en handhaving;

constaterende dat in het rapport De markt de baas wordt geconcludeerd dat de landelijke handhavingsstrategie niet altijd wordt gevolgd;

overwegende dat handhaving en toezicht landelijk op een zo eenduidig en uniform mogelijke wijze moeten plaatsvinden;

overwegende dat daarvoor omgevingsdiensten dezelfde bevoegdheden moeten hebben;

verzoekt de regering, met lokale overheden te onderzoeken hoe bevoegdheden van omgevingsdiensten landelijk op elkaar kunnen worden afgestemd en wat ervoor nodig is om de landelijke handhavingsstrategie altijd na te leven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Kröger