Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028089 nr. 166

28 089 Gezondheid en milieu

Nr. 166 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 160

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het aangepaste tijdelijke handelingskader de Minister alleen de norm voor baggerspecie in niet-vrij liggende diepe plassen heeft aangepast naar 0,8 microgram en dat voor grond in niet-vrij liggende diepe plassen nog steeds de detectiewaarde van 0,1 microgram geldt,

constaterende dat ook grond in diepe plassen wordt toegepast waaronder in het kader van natuurontwikkeling,

overwegende dat veel verontdiepingsprojecten stil komen te liggen en dat dit voor veel werkzaamheden waaronder in de bouw consequenties heeft,

verzoekt de regering, om het RIVM en Deltares advies te vragen over een norm voor grond in niet-vrij liggende diepe plassen en dit tevens met diverse betrokkenen te bespreken en de kamer hierover voor 1 april 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels