Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200528074 nr. 23

28 074
Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

nr. 23
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DUYVENDAK EN GERKENS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 30 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is een minderheidsaandeel in de NV Luchthaven Schiphol te vervreemden;

constaterende, dat de overheid meerderheidsaandeelhouder van de NV Luchthaven Schiphol is en blijft en hiermee zeggenschap heeft over de bezoldiging van de directie;

constaterende, dat privatisering in veel gevallen heeft geleid tot een verhoging van het salaris van de directie;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat een eventuele vervreemding van de aandelen van NV Luchthaven Schiphol op korte en langere termijn niet leidt tot verhoging van het salaris van de directie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duyvendak

Gerkens