Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228034 nr. 13

28 034
Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II – Economische infrastructuur)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 14 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV vervalt onderdeel O.

Toelichting

Met deze wijziging komt de tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting te vervallen.

Vendrik