27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 848 MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een ereplicht heeft naar Afghaanse

(oud-)medewerkers die de Nederlandse missie hebben bijgestaan;

constaterende dat het Verenigd Koninkrijk Operatie Warm Welkom heeft opgezet voor deze speciale groep;

van mening dat ook Nederland speciale aandacht moet besteden aan het fatsoenlijk opvangen van deze groep Afghanen;

verzoekt de regering bij de opvang van Afghaanse evacués tijdig werk te maken van fatsoenlijke opvang, taallessen, begeleiding naar werk en een buddysysteem met veteranen en vrijwilligers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Jasper van Dijk

Bromet

Belhaj

Teunissen

Dassen

Kuzu

Boswijk

Ceder

Van der Plas

Simons

Stoffer

Naar boven