Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027925 nr. 671

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 671 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 668

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er burgerslachtoffers te betreuren zijn als direct gevolg van Nederlandse wapeninzet;

verzoekt de regering, om binnen de begroting van Defensie middelen vrij te maken voor vrijwillige schadevergoeding richting de nabestaanden en de gemeenschappen in kwestie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Voordewind