Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027925 nr. 667

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 667 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voormalige Minister van Defensie de Kamer meerdere malen bewust onjuist heeft geïnformeerd inzake de burgerslachtoffers die zijn gevallen bij het Nederlandse militaire optreden in Irak;

constaterende dat dit voor veel leed heeft gezorgd bij de nabestaanden en dat het handelen van de voormalige Minister van Defensie indruist tegen het recht op informatie van de Kamer;

constaterende dat de voormalige Minister van Defensie op dit moment een functie bekleedt bij de Verenigde Naties in nota bene Irak;

van mening dat deze functie niet verenigbaar is met het handelen van de voormalige Minister van Defensie ten tijde van haar ministerschap;

verzoekt de regering, om er bij de Verenigde Naties op aan te dringen dat de voormalige Minister van Defensie wordt ontheven uit haar huidige functie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk