Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927925 nr. 657

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 657 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juli 2019

Hierbij bied ik u het advies aan dat op mijn verzoek is opgesteld door de extern volkenrechtelijk adviseur, prof. dr. P.A. Nollkaemper, over de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van ISIS-strijders1. Uw kamer komt op een later tijdstip een inhoudelijke reactie van het kabinet toe.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl