27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 652 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2019

Conform mijn toezegging aan uw Kamer, ga ik naar aanleiding van de AIVD-publicatie «De erfenis van Syrië, mondiaal jihadisme blijft dreiging voor Europa» in algemene zin in op de Turkse inzet tegen de terroristische organisatie ISIS.

In de genoemde AIVD-publicatie wordt gesteld dat zowel ISIS als Al Qaida een zekere bewegingsvrijheid hebben in Turkije omdat het land prioriteit geeft aan het bestrijden van bijvoorbeeld de terroristische organisatie PKK:

«Turkije was na het uitbreken van het Syrische conflict lange tijd een springplank voor de ongekend grote aantallen buitenlandse strijders die vanuit de hele wereld naar Syrië trokken. ISIS (en overigens ook Al Qaida) maakt gebruik van Turkije als strategische uitvalsbasis. Van hieruit kan ISIS zich herstellen, reorganiseren en de ondergrondse strijd in de regio verder vormgeven. Daarnaast kan ISIS de relatieve rust in Turkije gebruiken om plannen te smeden om zijn nog altijd aanwezige internationale ambities (opnieuw) vorm te geven.

Het feit dat de Turkse belangen niet altijd overeenkomen met de Europese prioriteiten op het gebied van terrorismebestrijding is problematisch. De Turkse autoriteiten treden weliswaar op tegen zowel ISIS als Al Qaida, maar geven prioriteit aan het bestrijden van bijvoorbeeld de PKK. Hierdoor hebben beide organisaties voldoende ademruimte en bewegingsvrijheid om zich te kunnen handhaven.»

Duidelijk is dat Turkije zich aan de grens van een onrustige regio bevindt en wordt geconfronteerd met verschillende terroristische dreigingen. In de afgelopen jaren kreeg Turkije herhaaldelijk te maken met aanslagen die werden opgeëist door verschillende groeperingen, waaronder de PKK, ISIS, Al Qaeda en DHKP/C.

Nederland benadrukt in contacten met Turkije dat de gezamenlijke strijd tegen ISIS de volle aandacht nodig heeft en werkt met Turkije op dit punt nauw samen. Turkije is een belangrijke partner in de strijd tegen ISIS, waaronder als gezamenlijk voorzitter met Nederland van de Foreign Terrorist Fighters werkgroep van de Anti-ISIS Coalitie en het Global Counterterrorism Forum. Turkije levert versterkte inspanningen door op te treden tegen aanwezige ISIS-kopstukken in Turkije en door de grens met Syrië te controleren.

Zoals hierboven gesteld heeft Turkije zelf onder de terreur van ISIS geleden. De Turkse Minister van Binnenlandse Zaken Soylu waarschuwde recent nog dat ISIS een bedreiging blijft vormen voor Turkije.

Zoals gezegd blijft Nederland benadrukken dat de strijd tegen ISIS de volle inzet van alle anti-ISIS partners nodig heeft. Ik heb dat ook zelf benadrukt in mijn gesprekken met Minister Çavuşoğlu op 11 april jl. en zal dat bij komende gelegenheden blijven doen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven