27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 445 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2011

Hierbij bieden wij u het rapport van bevindingen aan inzake de audit over de Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006–20101, dat was toegezegd op 14 november naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie van 2 november 2011.

Dit rapport is tot stand gekomen in een gezamenlijke audit van de Auditdiensten van de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven