Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127925 nr. 432

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 432 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juli 2011

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 4 juli 2011 met kenmerk 2011Z14735/2011D36871, naar aanleiding van berichtgevingen over gesprekken tussen de VS en de Taliban.

Er zijn eerste, aftastende contacten. Er zijn geen formele onderhandelingen of vredesbesprekingen. Voor het bepalen van mogelijke uitkomsten is het dan ook veel te vroeg. Het starten van een politieke dialoog in Afghanistan is een gevoelig en lastig proces, zeker in deze eerste aftastende fase.

De gesprekken worden door de Amerikanen op eigen initiatief gevoerd, zoals ook andere bondgenoten en de Afghaanse regering zelf contacten leggen. Het recente besluit van de VN-Veiligheidsraad om de sanctielijst te splitsen voor de Taliban en Al Qaida geeft meer ruimte aan de Taliban om zich af te keren van internationale terroristische organisaties en deel te nemen aan het politieke proces in Afghanistan.

Deze aanpak gericht op verzoening en dialoog, samen met de inzet op de geleidelijke overdracht van verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan de Afghanen (transitie), is vastgelegd tijdens de Afghanistan-conferentie in Londen in januari 2010 en tijdens de vredesjirga in Kabul in juni 2010. Hierbij is aangegeven wat de voorwaarden zijn voor een uiteindelijke politieke oplossing voor het conflict in Afghanistan: breken met terroristische organisaties, afzweren van geweld, bereidheid bij te dragen aan de opbouw van een vreedzaam Afghanistan en respect voor de grondwet, inclusief de daarin verankerde mensenrechten.

Verzoening en re-integratie zullen een belangrijk onderwerp zijn tijdens de Afghanistan-conferentie die in december dit jaar plaats zal vinden in Bonn. Ook de stand van zaken van het transitieproces zal daar worden besproken, evenals regionale samenwerking en de lange-termijn betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij Afghanistan. Het is duidelijk dat, hoewel het transitieproces in 2014 voltooid zou moeten zijn, de internationale gemeenschap ook na dat jaar nauw betrokken zal blijven bij de ontwikkelingen in Afghanistan.

Het is momenteel nog niet bekend wie precies aan Afghaanse kant zullen deelnemen aan de conferentie en of de Taliban zal aanschuiven. Hoewel bekend is dat president Karzai streeft naar een inclusieve bijeenkomst in Bonn, waarbij mogelijk ook de Taliban gelegenheid krijgt om deel te nemen, is het op dit moment nog te vroeg om te kunnen beoordelen of dit het geval zal zijn.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal