27 924 Pachtbeleid

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 augustus 2018

Uw vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 6 juni 2018 gesproken over het pachtbeleid en gevraagd om een brief met de stand van zaken.

Momenteel beraad ik mij nog over mijn standpunt. Op korte termijn worden door mij nog gesprekken met stakeholders gevoerd. Zoals ik op 30 mei 2018 in mijn beantwoording van het schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de informele landbouwraad van 3 tot 5 juni 2018 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1110) reeds meldde, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk na die gesprekken informeren over de herziening van het pachtstelsel.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven