27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2019

Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2019.

Uw Kamer verzoekt om een geactualiseerd overzicht van de verschillen in beloning tussen po en vo (t.o.v. het laatst gestuurde overzicht in 2017). Om een actuele vergelijking in de beloning van leraren in de sectoren po en vo te maken, is in onderstaande tabel uitgegaan van 1 januari 2019. Daarin is de verhoging van 2,15% van de salarissen in het vo niet meegenomen. Het po moet nog verdere afspraken over 2019 maken.

In de vergelijking van heden met het overzicht van 2017 zijn twee nuances belangrijk:

  • 1. Het overzicht betreft, met uitzondering van de gemiddelde beloning, bedragen op basis van de cao. De gemiddelde beloning houdt ook rekening met de hoeveelheid leraren in een bepaalde trede van hun schaal. Dat is relevant omdat de meeste leraren in de hoogste treden van hun schaal zitten. De grootste veranderingen in het po zijn in de hogere treden van L10 en L11.

  • 2. In de beloning van 2017 van leraren zit ook incidenteel (eenmalig) geld. Met de afspraken van de cao po en vo 2018 is dit eenmalige geld van vóór 2018 structureel aan de beloning toegevoegd.

Tabel 1 Bedragen salaris en beloning leraren per maand op 1-1-20191:

PO

salaris

beloning2

VO

salaris

beloning

(per mnd)

(bruto)

(bruto)

 

(bruto)

(bruto)

L10

 

LB

 

L10-start

2.563

2.970

LB-start

2.689

3.100

L10–10 jr

3.350

3.880

LB-10jr

3.694

4.260

L10-max

3.910

4.520

LB-max

4.098

4.850

L11

 

LC

 

L11-start

2.639

3.060

LC-start

2.705

3.120

L11–10jr

3.560

4.120

LC-10jr

4.261

4.920

L11-max

4.228

4.890

LC-max

4.775

5.640

L12

 

LD

 

L12-start

2.691

3.120

LD-start

2.716

3.130

L12–10jr

3.930

4.540

LD-10jr

4.735

5.460

L12-max

4.851

5.600

LD-max

5.430

6.390

Gemiddeld3

circa

 

Gemiddeld

circa

   

4.200

   

5.000

X Noot
1

Inclusief eventuele eenmalige uitkeringen.

X Noot
2

Voor een eerlijke vergelijking van het inkomen tussen verschillende sectoren staat hier de bruto beloning. Beloning is het bruto salaris inclusief toeslagen (zoals vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en overige toelagen).

X Noot
3

Het gaat hierbij om de hoogte van de gemiddelde beloning van leraren in het po incl. speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (so & vso).

Tabel 2 Verdeling aandeel leraren op basis van fte per sector1:

Basisonderwijs (exclusief speciaal onderwijs)

Speciaal (basis) onderwijs

PO-totaal 2

 

VO

L10

aandeel leraren 72%

L10

aandeel leraren 0,7%

L10

aandeel leraren 61%

LB

aandeel leraren 42%

L11

aandeel leraren 28%

L11

aandeel leraren 85%

L11

aandeel leraren 37%

LC

aandeel leraren 32%

L12

aandeel leraren 0,4%

L12

aandeel leraren 13%

L12

aandeel leraren 2%

LD

aandeel leraren 26%

X Noot
1

Op basis van gegevens op www.functiemix.nl in het jaar 2018 (de landelijke cijfers).

X Noot
2

Het aandeel leraren berekend o.b.v. DUO cijfers oktobertelling 2018.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven