Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927923 nr. 341

27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 341 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Hierbij bied ik u het evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren aan1. Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de vijf promotie- en postdoc-initiatieven. Daarnaast worden de uitkomsten van interviews met laureaten, gepromoveerden en betrokkenen bij scholen beschreven.

Het rapport biedt duidelijke aanknopingspunten voor verdere beleidsontwikkeling en de toekomstige inrichting. Het doel is om tot een meer samenhangend programma te komen. In het voorjaar kom ik met een beleidsreactie in lijn met de toezegging die gedaan is tijdens het AO lerarentekort op 11 oktober jl. (Kamerstuk 27 923, nr. 337).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl