27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 336 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 327

Voorgesteld 6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de groeiende inzet van uitzendbureaus vanwege het lerarentekort onnodig miljoenen aan belastinggeld in de zakken van private ondernemingen verdwijnen;

overwegende dat de oplossing voor dit probleem niet enkel bij de scholen neergelegd kan worden, aangezien die zo goed en zo kwaad als het gaat gewoon proberen een docent voor de klas te krijgen;

verzoekt de regering, spoedig afspraken te maken met schoolbesturen om het gebruik van uitzendbureaus tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag

Kwint

Westerveld

Naar boven