Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927923 nr. 330

27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 330 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 30 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in de aanpak van het lerarentekort investeert in een regionale aanpak, waarbij actieplannen worden gerealiseerd om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen;

constaterende dat schoolbesturen zich in toenemende mate inlaten met dure commerciële bureaus die tegen hoge bemiddelingskosten leerkrachten aanbieden, waardoor veel geld voor onderwijs niet terechtkomt in de klas;

verzoekt de regering, de partijen betrokken bij de regionale actieplannen, concrete afspraken te laten maken waarbij het gebruik van commerciële uitzend- en bemiddelingsbureaus met hoge bemiddelingskosten wordt tegengegaan en de Kamer in het voorjaar van 2019 over de uitkomsten daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog